piel. dypl., piel. środowiskowo-rodzinna, piel. w środowisku nauczania

Dorota Dąbrowska

mgr piel., piel. środowiskowo-rodzinna

Elżbieta Olech

położna środowiskowo- rodzinna

Magdalena Mucha

rejestratorka medyczna

Barbara Fluder

lic.piel., pielęgniarstwo zachowawcze

Krystyna Bochenek