piel. dypl., piel. środowiskowo-rodzinna, piel. w środowisku nauczania

Dorota Dąbrowska

mgr piel., specjalista pielęgniarstwa rodzinnego

Elżbieta Olech

położna środowiskowo- rodzinna

Magdalena Mucha

rejestratorka medyczna

Barbara Fluder

lic.piel., pielęgniarstwo zachowawcze, specjalista pielęgniarstwa rodzinnego

Krystyna Bochenek